Βοή

Κάνω το ελάχιστο Και μου φαίνεται πολύ Κάθε κίνηση μου φωνάζει υπερβολή Κλείνουν τα μάτια μου Πέφτουν βαριά Μα βλέπω ακόμα Μπήγω τα χέρια μου Βαθιά Στο χώμα Καρφώνω το…

Continue Reading Βοή