Κλεισμένες πόρτες

Μας πέρασαν για πρόβατα Και, Στέλνουνε σκυλιά Μα... Μήτε τέτοια είμαστε Μήτε θέλουμε ποιμένα Και, Έχουμε τις πόρτες, Τα παράθυρα κλεισμένα Θράσος Και ιδέες, γραμμένες Σε διάφορα χαρτιά Ζητάμε την…

Continue Reading Κλεισμένες πόρτες